เกี่ยวกับเรา

Home / เกี่ยวกับเรา
บอกต่อ

เอเอพีซีเคียวเทคโนโลยี

         เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่ายุคสมัยนี้เราต้องใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อเป็นสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและคนที่เรารัก
แต่เราจะเลือกใช้บริการ เทคโนโลยีที่จะตอบโจทย์ ให้ตรงต่อความต้องการของเราได้ ก็คือต้องเลือกสินค้าคุณภาพและดูจากงานบริการของแต่ละร้านค้าว่ามีคุณภาพและบริการดีมากน้อยเพียงใด
ดังนั้นเราจึงยึดมั่นเสมอมาว่า  ความพึงพอใจของลูกค้าไม่ใช่แค่ “หน้าที่”
แต่เป็นการบริการที่มาจาก “หัวใจเรา”
ทั้งนี้จึงเป็นที่มาของลูกค้าของเรา ที่มาจาก ปากต่อปาก มากที่สุด
ซึ่งเราจะรักษาคุณภาพ และบริการที่ดี ไม่ทอดทิ้งลูกค้า แบบนี้ตลอดไป

www.cctvlampang.com
Line :
IG : aapsecure
Facebook : fb.me/AAPsecure
Facebook : fb.me/CCTVLampangHD

🚨 โดยเราได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆดังนี้ 🚨
✔ เทคนิคการติดตั้งระบบรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลควบคุมกับระบบทีวีรวมในอาคารสูง  🔯จาก กสทช.
✔ ผ่านการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน  🔯จาก สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ปิ่นทองกรุ๊ป
✔ ผ่านการอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด  🔯จาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับ บ.ดิจิตอลโฟกัส จก.
✔ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเบื้องต้น (Basic Network Security)  🔯จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับ ม.มหิดล
✔ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเครือข่ายเบื้องต้น (Basic Network Trouble Shooting)  🔯จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับ ม.มหิดล
✔ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเบื้องต้น (Basic Network Security:Authentication And Centralize Log)  🔯จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับ ม.มหิดล

 

Facebook Comments
บอกต่อ